Hoge Ogen communicatie
Communicatie draait steeds meer
om het realiseren van dialoog en draagvlak.
Mensen zijn veel mondiger dan decennia geleden en laten zich niet meer afschepen met 'de juiste boodschap voor de juiste doelgroep'.
Organisaties zijn geen gesloten eenheden, maar staan via klanten, opdrachtgevers, medewerker en andere stakeholders in voortdurend contact met hun omgeving.

Nieuwe manieren van communiceren zijn nodig: het accent verschuift van eenrichtingsverkeer naar interactie. Door het gesprek - via welk kanaal dan ook - met de belangrijkste in- en externe stakeholders aan te gaan, kan een organisatie beter inspelen op hetgeen leeft in de markt of organisatie. Dit zal leiden tot betere resultaten, een sterkere reputatie of een groter draagvlak.

Het aangaan van de dialoog vraagt lef en flexibiliteit van het management, en het vereist kennis van communicatie en groepsprocessen. Dat laatste deel neem ik voor mijn rekening.

hoge ogen communicatie, Ellen van Hattem, 06 14 678 567, mail@hoge-ogen.nl